събота, ноември 15, 2014

Отвори книга

Отвори
книга
наслуки.

Прочети
нещо
наслуки.

Може
да спасиш
някого
или нещо
наслуки.

В това число
и себе си.

Лео Бутнару
Превод: Огнян Стамболиев